|
|
|
|
RSS
|
"Булброкърс" предлага три нови инвестиционни възможности в злато и колебанията на курс EUR/USD, 9 ноември 2010г.

Инвестиционният посредник "Булброкърс" предлага от днес три нови инвестиционни възможности, които дават лесен достъп до международните финансови пазари при гарантиран размер на първоначалната инвестиция – "Златна възможност" и "Валутна защита" и комфорта за съхраняване на парите и управление на спестяванията чрез "Златен Стандарт" .

"Златна възможност" е подходяща за инвеститори, които искат да получат атрактивна възвръщаемост от промяната в цената на златото, при гарантиран размер на първоначалната инвестиция от 90%. Минималната сума за инвестиране е 1000$ или еквивалента в евро, а срокът е 9 месеца. При "Златен Стандарт" клиентът инвестира в борсово търгувани фондове, които държат активите си в златни кюлчета. Минималната сума е 1000 лева или съответните валутни единици. Подходящ за инвеститори, които искат да съхранят стойността на парите си, като инвестират в злато, без да правят по-високи разходи, за покупка и съхранение, характерни за инвестициите във физическия метал. Третата инвестиционна възможност "Валутна Защита" гарантира 100% главницата и клиентът получава доходност базирана върху изменението на курса EUR/USD. Подходящ е за инвеститори, за които основен приоритет е запазване стойността на вложената сума, но в същото време търсят възможност за постигане на доходност, която да е по-добра от традиционните банкови депозити или искат да хеджират своите експозиции. Минималният праг за инвестиране е 1000 лв. или евкивалента в евро за срок от 6 месеца.
 
"Във времена на несигурност спестяването и управлението на пари не е това, което беше. Затова ние даваме възможност на всеки клиент  - без значение от размера на средствата, с които разполага да спечели от промяната в цената на златото, да съхрани стойността на парите се, като спестява в злато или да се възползва от колебанието на курса EUR /USD. Ако клиентът не познае посoката на движение на курса на долара или златото не губи нищо. Ако познае обаче посоката на движение на долара може да спечели до 12%, а за златото доходността за клиента скача до 50% при увеличаване на цената му до 30%," коментира Радослав Рачев, Изпълнителен директор на "Булброкърс".
 
Инвестиционните възможности на "Булброкърс" са ефективен начин да се инвестира в базовия актив, при гарантиран размер на първоначалната инвестиция. Допълнително предимство е възможността клиентът да се възползва, както от нарастване на цената на базовия актив, така и от нейното понижаване. Също така предимство е възможността за получаване на рефинансиране до 50% от стойността на вложението си.
 

"Булброкърс" ЕАД е инвестиционен посредник с четиринадесетгодишна история и лидерски позиции в страната. Компанията е член на "Финансиа Груп", финансовото подразделение на "Алфа Финанс Холдинг".