|
|
|
|
RSS
|
FX Дилър (Ref N: FXD)

"Булброкърс" е небанкова финансова и инвестиционна компания, лидер в брокерските услуги на българския и регионален пазар. Дружеството е един от най-активните инвестиционни посредници подсигуряващ 24 часово дилърско обслужване и достъп до всички големи финансови пазари.  "Булброкърс" предлага услуги, индивидуални решения за конкретните нужди на всеки отделен клиент в областта на търговията с валута, ценни книжа, фючърси и опции. Дружеството предлага пълно технологично покритие на директен достъп до пазарите чрез Meta Trader 4 и Trader Workstation.

Отговорности: 
 • Следи движенията на валутните и капиталови пазари;
 • Упражнява мониторинг и предприема необходимите действия при възникване на несъответствие между котировките по външните брокери и тези, които посредникът предоставя на своята клиентска база;
 • Сключва сделки от името и за сметка на посредника на международните валутни, капиталови и стокови пазари, като спазва утвърдените правила в отдела и в съответствие с законовите разпоредби;
 • Сключва сделки от името на посредника и за сметка на клиенти, при наличие на подписан договор за обслужване;
 • Информира клиентите за промяна на условията за търговия, както и за възникване на технически проблеми в системите за търговия; осъществява обратна връзка с тях, като изпраща в реално време текстови съобщения през информационната система на дружеството (на официалната страница, форума и софтуерите за търговия);
 • Изготвя ежедневно регулярни анализи и коментари касаещи финансовите пазари и ги разпраща до съответните медии и до клиентите;
 • Изготвя регулярно и при необходимост справки в помощ на работата на останалите отдели на посредника. 
 Изисквания: 
 • Опит в областта минимиум 1 година;
 • Икономическо образование;
 • Познаване на платформата за електронна търговия MetaTrader 4 / TWS;
 • Добра компютърна грамотност и много добро ниво на английски език – писмено и говоримо
 • Добри аналитични способности и внимание към детайлите;
 • Умения за работа с клиенти;
 • Умение за бързо взимане на решение;
 • Висока степен на организираност, гъвкавост и умения за работа в екип
Предложението на компанията:
Ние предлагаме добри възможности за реализация и развитие, конкурентно възнаграждение, зависещо от индивидуалните постижения, работа в екип от професионалисти.
 
Ако отговаряте на посочените изисквания и проявявате интерес към позицията, изпратете мотивационно писмо и подробна автобиография на и-мейл: [email protected]bulbrokers.com

Краен срок за подаване на документи: 16.07.2010

Ще се свържем само с одобрените за интервю кандидати.
Спазването на поверителност е гарантирано по отношение на всички кандидатури.