|
|
|
|
RSS
|
Мениджър Продажби (Ref N: SM)

"Булброкърс"  е небанкова финансова и инвестиционна компания, лидер в брокерските услуги на българския и регионален пазар. Дружеството е един от най-активните инвестиционни посредници подсигуряващ 24 часово дилърско обслужване и достъп до всички големи финансови пазари.  "Булброкърс"  предлага услуги, индивидуални решения за конкретните нужди на всеки отделен клиент в областта на търговията с валута, ценни книжа, фючърси и опции.   Дружеството предлага пълно технологично покритие на директен достъп до пазарите чрез Meta Trader 4 и Trader Workstation.

Отговорности: 
 • Предлага и развива бизнес стратегии и създава цели за продажби на финансови инструменти;
 • Организира и разработва въвеждането на нови продукти и услуги, дава предложения за нови инициативи с цел увеличаване на клиентската база;
 • Следи конкуренцията и тенденциите и дава предложения на ръководството за подобряване на портфолиото от продукти и услуги и условията по тях;
 • Инициира, участва и контролира търсенето и привличането на нови клиенти;
 • Управлява и координира дневните продажби и администрира дейностите на служителите свързани с обслужване на клиенти и продажби;
 • Определя индивидуални планове за продажба на финансови продукти за всеки от служителите, ангажирани в дейността;
 • Отговаря за поддържането на връзките с клиентите;
 • Организира обучения и професионални консултации, прави оценки на изпълнените задачи, за да усъвършенства и развива уменията на екипа;
 • Координира комуникациите и работата с други отдели в компанията и с останалите компании от Финансиа Груп, във връзка с продажби и обслужване на клиенти на "Булброкърс";
 • Подготвя устни и писмени презентации пред клиенти и пред ръководство на компанията.
  
Изисквания: 
 • Опит в областта на търговията на валутните и капиталови пазари минимум 3 години;
 • Висше икономическо образование;
 • Познаване на платформата за електронна търговия MetaTrader 4;
 • Опит в управлението на продажби и продажбен екип е предимство;
 • Висока степен на организираност, гъвкавост и умения за работа в екип;
 • Добри комуникационни умения, умения за убеждаване и водене на преговори;
 • Умения за работа с клиенти;
 • Умение за работа в динамична среда, инициативност;
 • Добра компютърна грамотност и много добро ниво на английски език – писмено и говоримо;
 • Добри аналитични способности.
 
Предложението на компанията:
Ние предлагаме добри възможности за реализация и развитие, конкурентно възнаграждение, зависещо от индивидуалните постижения, работа в екип от професионалисти.
 
Ако отговаряте на посочените изисквания и проявявате интерес към позицията, изпратете мотивационно писмо и подробна автобиография на и-мейл: [email protected]bulbrokers.com

Краен срок за подаване на документи: 16.07.2010

Ще се свържем само с одобрените за интервю кандидати.
Спазването на поверителност е гарантирано по отношение на всички кандидатури.