|
|
|
|
RSS
|
"Булброкърс" предлага нови по-конкурентни условия за валутна търговия, 8 юни 2010г.

Инвестиционният посредник "Булброкърс" предлага от началото на юни 2010 г. олихвяване на свободните парични средства и намалява спредовете на най-търгуваните валутни двойки за своите клиенти. Новите условия са част от стратегията на компанията да предлага по-конкурентни услуги и да разшири присъствието си в региона, като се конкурира с големите чуждестранни онлайн брокери.

Клиентите на "Булброкърс" имат възможност да получават лихва върху свободните парични средства (freemargin) по сметките си за валутна търговия и договори за разлика. Kалкулaцията се извършва ежедневно и се отразява след изтичане на календарния месец. Лихвените нива се определят на база основните лихвени нива на валутата, определяни от ЕЦБ и федералния резерв на САЩ за евро и долари и Софибид за левовите сметки.

С актуализацията на спредовете на някои от най-търгуваните валутни двойки "Булброкърс" се конкурира по условията си за търговия с лидерите в региона и света. Списък на всички валутни опции заедно с техните актуализирани спредове ще намерите на интернет страницата на "Булброкърс" : www.bulbrokers.com

"Булброкърс" ЕАД е инвестиционен посредник с четиринадесетгодишна история и лидерски позиции в страната. Компанията е член на "Финансиа Груп". В използваната утвърдена платформа MetaTrader 4 за онлайнFOREX иCFD търговия посредникът успешно е интегрирал собствен модул за мониторинг, анализ и търговия с акции на Българската и Македонската фондови борси. "Булброкърс" навлезе на регионалните пазари и даде ясна заявка за лидерска позиция в региона. До края на годината посредникът ще предложи възможности за търгуване на акции на регионалните финансови пазари, сред които Румъния, Унгария, Словения и Гърция.