|
|
|
|
RSS
|
Икономически форум "Дунав" се проведе в Монтана с партньори Финансиа Груп и HYPO Investmentbank AG, 21 октомври 2009 г.

Второто издание на Международния икономически форум "Дунав" се проведе на 20 и 21 октомври в Монтана. Основна тема на събитието тази година беше "Стимулиране на бизнеса и местното развитие в условията на глобална рецесия". Организатори бяха Български икономически форум и Община Монтана в партньорство с Финансиа Груп и HYPO Investmentbank AG.

В откриващата сесия участваха Иво Сеизов, изпълнителен директор на Булброкърс, член на Финансиа Груп, кметът на Монтана Златко Живков, Н.Пр. посланикът на Румъния Антон Пакурети, Красимир Попов, зам.-министър на труда и социалната политика, областните управители на Монтана и на Пирот – Ивайло Петров и Горан Стаменович и зам.-областният управител на Ловеч Пламен Огнянов.
 
Встъпителната сесия запозна участниците във форума с текущата ситуация в общините у нас и изтъкна предимствата, които предоставят инвестициите в инфраструктурни проекти по време на криза. Тези инвестиции биха могли да компенсират намаляването на заетостта, породена от сложната икономическа ситуация и биха засили бизнес активността в регионите.
 
Иво Сеизов, изпълнителен директор на Булброкърс, член на Финансиа груп, представи предимствата на организирането на облигационни емисии, включително и общински, като инструмент за набиране на допълнителни средства и финансиране на икономиката. Според него дори в условията на глобална липса на свободен паричен ресурс пред общините съществуват възможности за справяне с пазарната ситуация. Облигационните емисии гарантират прозрачност, ефективност и ясни параметри на финансирането, поясни Иво Сеизов. Той подчерта, че използването на това финансиране за инвестиции в инфраструктурни проекти и подобряване на наличната инфраструктура, би създало много по-конкурентна среда за бизнес в региона.

 Сесията с домакинството на Финансиа Груп и HYPO Investmentbank AG разгледа възможностите за финансиране на общински проекти в условията на глобална рецесия. Калина Пеловска, Директор "Енергийни, комунални и инфраструктурни проекти" във Финансиа Груп представи възможностите в тази област, от които общините могат да се възползват благодарение на Финансиа Груп и HYPO Investmentbank AG. Калина Пеловска каза, че подобряването и развитието на наличната инфраструктура е от решаващо значение за създаване на благоприятна среда за правене на бизнес и привличане на нови инвестиции в региона. Според нея в сегашния момент ключов фактор за осъществяването на общинските инфраструктурни проекти е осигуряването на адекватно финансиране. Калина представи в детайли иновативните модели в областта на публичните финанси, които HYPO Investmentbank AG прилага в богатата си практика.

Кметът на Каварна Цонко Цонев сподели опита на общината от успешното издаване на облигационната емисия на стойност 3 млн. евро с мениджър Булброкърс, записана от HYPO Investmentbank AG.