|
|
|
|
RSS
|
"Соларпро" АД откри официално завода за соларни панели в Силистра, 6 октомври 2009 г.

На 6 октомври официално бе открит заводът за фотоволтаични панели на "Соларпро" АД (www.solarpro.bg) в Силистра. Лентата на завода прерязаха премиерът Бойко Борисов и председателят на УС на "Алфа финанс холдинг" Иво Прокопиев. На церемонията министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката Трайчо Трайков връчиха на компанията два сертификата за инвеститор клас А за планираните високотехнологични дейности в областта на възобновяемите енергийни източници, издадени от Българската агенция за инвестиции. Първият сертификат е за планираното разширяване на завода в Силистра, а вторият за фотоволтаичната централа в с. Янково, Шуменско.

Визията на основния акционер е "Соларпро" да се превърне във вертикално интегрирана компания за изграждане и опериране на системи за производство на енергия от слънцето и други възобновяеми източници. Чрез няколко дъщерни дружества "Соларпро" планира да изгради  серия от соларни паркове в България и съседните страни, като предвижда общата инсталирана мощност до края на 2012 година да надхвърли 100 МW. За същия период се планира производственият капацитет на панели да достигне между 100 и 150 МW годишно, в това число и чрез внедряване на панели, произвеждани по други технологии. В близко бъдеще, когато пазарните условия позволят, плановете са "Соларпро" да се търгува самостоятелно на Българската фондова борса.

"До момента в проекта са инвестирани над 20 млн. евро. Слънчевите централи в процес на изграждане изцяло запълват сегашния капацитет на завода за следващите четири години. Общо смятаме във всички фази на това производство – през производството на фотоволтаични панели до изграждането на фотоволтаични паркове да бъдат инвестирани около 100 млн. евро", каза Иво Прокопиев, председател на УС на "Алфа финанс холдинг".

"Това производство е много важно за нас, защото ще спести 300 хиляди тона вредни емисии", каза на откриването премиерът Бойко Борисов.

"Соларпро" ще създаде нови работни места, чийто брой е пряко свързан с разширяването на производствения капацитет на предприятието. В края на 2010 г. броят на служителите ще нарасне с 41 нови работни места и ще достигне общо 256 души. "Соларпро" се ангажира с обучението на инженерите и операторите на фотоволтаичните поточни линии. Преди броени дни компанията подписа за целта споразумение с Русенския университет "Ангел Кънчев" за обучаване на кадри, проектиращи и използващи фотоволтаични системи. "Соларпро" и университетът ще изградят специална лаборатория при Факултет  "Електротехника, електроника и автоматика".

"Соларпро" изгражда основната част от слънчевите централи върху  замърсена земя, която не е годна за земеделие, както и ще експериментира отглеждане на земеделски култури под соларните панели. Целта на компанията  е  над 80% от влаганите елементи и материали  в изграждането на слънчевите централи да бъдат произведени в България. Развитието на соларния сектор ще подкрепи сектори като производството на стъкло в региона, местни строителни компании, металообработването, кабелната  индустрия, комуникационните системи.

Фотоволтаиците на "Соларпро" са от типа тънкослойни аморфно-силициеви панели. Технологията на производство отговаря на най-високите европейски изисквания. Предимство на технологията е много по-ниската инвестиция на единица инсталирана мощност, в сравнение с другите соларни технологии, и същевременно осигуряване на висок добив. Тънкослойните аморфно-силицеви панели работят добре и при слаба интензивност на слънчево греене и дифузна светлина, което ги прави ефективни при облачно време. Соларната енергия  е най-чистата енергия.Тя не замърсява  и не оказва никакво вредно въздействие  върху околната среда. Средният срок на откупуване на енергийните разходи  и въглеродни емисии за производството на компонените на слънчева централа е под 3 години, при срок на експлоатация  между 25 и 30 години.

"Соларпро" кандидатства за сертификат за инвеститор клас А през май 2009 г., като апликацията е първата, която се възползва от направените по-рано тази година промени в Закона за насърчаване на инвестициите, касаещи проекти във високотехнологични дейности.

Основен акционер в "Соларпро" АД е "Каолин" АД, част от "Алфа финанс холдинг" АД. В края на март т.г. бяха произведени първите панели от първата производствена линия на завода. Неотдавна бе пуснат в експлоатация и първият етап на фотоволтаичната електроцентралата в с. Янково, Шуменско, която ще е с обща номинална мощност 2404 kWp. Предвижда се около "Соларпро"  да се създаде регионален клъстър за технологии и производство на чиста енергия.

За допълнителна информация:
Антония Ценова, 02.4893679, [email protected]