|
|
|
|
RSS
|
"Алфа Финанс Холдинг" АД с присъден първоначален кредитен рейтинг от НАКР, 24 септември 2009

"Национална агенция за кредитен рейтинг" АД (НАКР), асоцииран партньор на Moody’s Investors Service в България, присъди първоначален кредитен рейтинг на "Алфа Финанс Холдинг" АД. Дългосрочният кредитен рейтинг на дружеството е bgA2, а съответният краткосрочен рейтинг e bgP-2. Перспективата е стабилна.

Местните рейтинги на НАКР представят мнението на агенцията за сравнителната степен на кредитен риск на дружествата в границите на България. При анализа се оценява възможността и готовността на дадено предприятие да погасява финансовите си задължения напълно и навреме.

Оценката на НАКР е, че "Алфа Финанс Холдинг" АД е водеща българска индустриална и финансова група. Групата притежава диверсифициран портфейл от стратегически и опортюнистични инвестиции, с фокус върху добив на индустриални минерали, финансови услуги, недвижими имоти и енергетика.

Според НАКР, основните фактори, които подкрепят рейтинга на холдинга са силната бизнес диверсификация, високото кредитно качество на дъщерните дружества "Каолин" и "Финансиа Груп" и водещата позиция на групата в сектора на инвестициите и управлението на недвижими имоти в България. "Алфа Финанс Холдинг" се отличава също със силен мениджърски екип, както на холдингово ниво, така и в отделните бизнес звена, и с прозрачно и отговорно корпоративно управление.

Същевременно кредитният рейтинг отчита относително високото равнище на прилагания финансов ливъридж, използван предимно по отношение на инвестициите в недвижими имоти. Холдингът разполага със значителен опит при придобиването, развитието и продажбата на бизнеси. Засега в групата на така наречените опортюнистични инвестиции попадат дружества в сферите на недвижимите имоти, телекомуникациите, строителството и логистиката. Традиционно "Алфа Финанс Холдинг" осигурява парични потоци към дъщерните си дружества и посредством привличането на миноритарни партньори.

Стабилната перспектива отразява мнението на НАКР, че в средносрочен аспект не виждаме причини за промяна на кредитния рейтинг.

Цялостният анализ на "Алфа Финанс Холдинг" АД, с акцент върху анализа на ликвидността, показва сравнително добра способност на дружеството да изплаща краткосрочните си задължения напълно и навреме.

"Национална агенция за кредитен рейтинг" АД е частна агенция със седалище в София. От началото на 2006 г. НАКР е асоцииран партньор на Moody’s Investors Service в България, водещата агенция за кредитен рейтинг в света. Рейтингите, които НАКР присъжда, се изготвят според световно-признатите методологии и практики на Moody’s и се определят по сравнителна скала от bgАаа (най-висок рейтинг) до bgС (най-нисък). Повече информация за НАКР можете да намерите на адрес: http://www.ncrarating.com.