|
|
|
|
RSS
|
Приключи сделката по придобиване на "Брокер инс" от "Финансиа груп", 17 юли 2008

Приключи сделката по придобиването на 51% от застрахователния брокер "Брокер инс". Купувач е "Финансиа груп" АД, финансовото подразделение на "Алфа финанс холдинг".

 "Придобиването на 51% от капитала на "Брокер инс" от "Финансиа груп" е следствие на нашата стратегия за разрастване на дружеството и развитието му като водещ застрахователен брокер", коментира Стефан Енчев, управляващ съдружник в застрахователния посредник.

Досегашните собственици Румен Стайков, Стефан Енчев и Константина Драгиева остават с дял от 49 % и пълен контрол върху мениджмънта на дружеството. Бъдещият бизнес-модел предвижда запазване на независимия характер на дейността на "Брокер инс" ООД. Партньорството ще даде на клиентите на "Брокер инс" достъп до услугите на "Финансиа груп" като взаимните фондове и доверителното управление на финансови средства.

"Заложихме на "Брокер инс" поради лидерството му сред застрахователните брокери и над 10-годишния му опит. Това е независима компания с фокус върху цялостното обслужване на клиента и индивидуален подход спрямо специфичните му нужди. "Финансиа груп" означава комплексно финансово обслужване и с това ново партньорство ние разширяваме значително набора от предлаганите от групата услуги", сподели Станимир Кръстев, изпълнителен директор на "Финансиа груп". "Подобно партньорство предстои да бъде реализирано и в Македония с местния "Евро брокер", допълни  той.

"Финансиа груп" обхваща инвестиционния посредник "Булброкърс" ЕАД, дружеството за консултации в областта на корпоративните финанси "Булброкърс консултинг", управляващото дружество "Алфа асет мениджмънт" АД, дружеството за секюритизация на вземания "Алфа кредит" АДСИЦ и македонската "Капитал банк" АД Скопие.