|
|
|
|
RSS
|
"Алфа финанс холдинг" АД придоби македонска банка, 31 октомври 2007 г.

 Днес успешно приключи сделката по придобиването от страна на "Алфа финанс холдинг" на 98.29 % от капитала на "Интернационална приватна банка" АД, Скопие. Придобиването бе извършено в кратки срокове, в пълно съответствие с действащите нормативни актове и съгласно утвърдената борсова и банкова практика.

Стратегията на новия собственик включва преструктуриране и ребрандиране на банката. Предвидени са значителни инвестиции в нови технологии и човешки ресурс, както и разширяване на съществуващата клиентска база и продуктов микс. Целта е постигане на по-голяма ефективност на дейността, адекватен растеж на пазарния дял чрез прилагане на добри европейски практики и покриване на нишови финансови услуги.

"Придобиването е в съответствие с нашата стратегия за поддържане на силен растеж на групата с подходящи придобивания в цяла Югоизточна Европа. "Алфа финанс холдинг" натрупа сериозен опит в България в областта на инвестиционното банкиране и фондовите пазари, който можем успешно да приложим в Македония", - подчерта изпълнителният директор на финансовата част на холдинга, "Финансиа груп" АД, Станимир Кръстев. "Предвидените инвестиции са оправдани - сегашното ниво на финансовите пазари в Македония предполага добър растеж, а неизбежното задълбочаване на стопанските връзки между двете държави ще способства за развитието на банковия бизнес", – допълни той.

"Алфа финанс холдинг" АД е класически финансов холдинг с три основни направления на дейност – финансови услуги, недвижими имоти, индустриални минерали. Успоредно се развиват инвестиции и в областта на логистиката, строителството и телекомуникациите. "Алфа финанс холдинг" АД е в процес на консолидиране на бизнеса си в областта на финансовите услуги в нов подхолдинг, "Финансиа груп" АД. Той ще включва водещия брокер на българската фондова борса "Булброкърс" АД, брокера на forex-пазара "СТС Финанс" АД, дружеството за консултации в областта на корпоративните финанси "Булброкърс консултинг", управляващото дружество "Алфа асет мениджмънт" АД и дружеството за секюритизация на вземания "Алфа кредит" АДСИЦ.

 

Групата е активна в България и Югоизточна Европа. В структурата на "Алфа финанс холдинг" работят близо 3000 души. Групата управлява активи на стойност над 500 млн.евро.

"Интернационална приватна банка" АД Скопие е водеща банка на македонския пазар в областта на кредитните карти.