|
|
|
|
RSS
|
Иван Ненков в интервю за сп. B2B: Допълнителни приходи в бюджета могат да се осигурят чрез приватизация, септември 2009

Иван Ненков, Изпълнителен директор на "Алфа финанс холдинг" даде интервю за икономическото списание B2B относно важните стъпки пред новия управленски икономически екип, бюджетния дефицит и рисковете пред България.

Иван Ненков коментира, че конкретните измерители на кризата като спад на производството, увеличението на безработицата и бюджетния дефицит до голяма степен зависят от усилията на новото правителство. Колкото по-бързо се въведат мерки в тази посока, толкова по-добре, каза още той.
 
При наличието на бюджетен дефицит усилията трябва да са насочени към намиране на официални източници на финансиране на бюджетния и платежния баланс, коментира изпълнителният директор на "Алфа финанс". Трябва да бъдат положени максимални усилия за покриване на някои бюджетни разходи или за усвояване на допълнителни приходи в бюджета чрез приватизация. За изминалите четири години тя не беше сериозно застъпена и има много какво да се направи в тази посока, каза Иван Ненков. Има сектори, от които бихме могли да продаваме добре, да се намерят сериозни инвеститори, за да се осигурят средства за бюджета, допълни още той.
 
Той също така посочва, че има много успешни приватизационни сделки и бизнеси, които се развиват след приватизацията, което е довело до увеличаване на заетостта, а не до съкращаване на служители и работници. Иван Ненков вижда приватиционен потенциал в енергетиката, инфраструктурата, някои други сектори.
 
Бизнесът очаква по-ускорено връщане на ДДС, каза Ненков. Според него могат да бъдат въведени редица системи за управление на риска, за да могат коректните фирми данъкоплатци да се възползват това облекчение.
 
Иван Ненков каза, че още е рано да слагаме край на кризата. Излизането ще е доста мъчително и трудно, макар че това няма да важи за всички сектори. Според него особено перспективни са секторите енергетика, в частта зелена енергетика, ВЕИ. Той каза още, че тренда е сериозно съкращаване на инвестициите в икономическите сектори, които замърсяват въздуха с парникови газове. Това неминуемо ще доведе до сериозни инвестиции в сектори, които произвеждат зелена енергия или материали и продукти, базирани на технология, която се уползотворява други енергийни източници. Според него в една нова еуфория около този сектор може да се крие излизането от кризата.