|
|
|
|
RSS
|

"Капитал Банк" е учредена в Скопие, Македония, през 1996 г. и се позиционира като банка-бутик, поела ангажимент към своите клиенти да предлага персонализирани услуги, които отговарят на техните нужди. Банката е придобита от "Алфа Финанс Холдинг" в края на 2007 г. Днес тя предлага новаторски финансови услуги в сферата на инвестиционното и частното банкиране, както и корпоративните финанси.

"Капитал Банк" е високо компетентен нишов играч, предлагащ индивидуални продукти за средните и малки предприятия, общински и публично-частни партньорства, като комбинира своите финансови продукти с консултантски услуги.

Банката предлага универсални продукти и услуги на физически и юридически лица и е бизнес партньор с MasterCard.

Капитал Банк, Скопие

Централен офис
Скопие 1000, Македония
ул. "27 Март" 1
тел.: 00 389 2 311 91 91
         00 389 2 312 42 88

факс: 00 389 2 311 28 30
           00 389 2 313 40 60
e-mail: [email protected] 
www.capitalbank.com.mk 
 
Клон в Струмица
2400 Струмица, Македония
ул. "Благоя Муцето" 4
тел.: 00 389 34 34 97 64